За бърза поръчка или информация:
0888513916 - просто позвънете!

Доставката до Вас е БЕЗПЛАТНА , независимо от размера на поръчката!

Тест за откриване на наркотици чрез орална течност (слюнка) AQUILASCAN


Тестовете за наркотици се класифицират като Ин Витро Диагностични Медицински Изделия (In Vitro Diagnostic Devices).
ЕЛКОМЕД ЕООД притежава РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ с рег. №BG/WDA/MD-0110/25.02.2019 г. издадено от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата) на Република България.    

Тестът AquilaScan обхваща 7 групи наркотични вещества AMP /MET /COC /OPI /THC /KET /BZO и техните метаболити (общо 73 броя) и е бърз скрининг-тест чрез слюнка, който може да бъде отчитан както без инструмент, така и чрез специално предназначен за целта анализатор AquilaScan WDTP-10. Тестът ползва антитела за селективно откриване на завишени нива на конкретни наркотици в човешка слюнка:

Група "Амфетамин" (AMP - 7 броя съединения) Амфетаминът се прилага чрез вдишване през носа или перорално поглъщане. В зависимост от пътя на прилагане, амфетаминът може да бъде открит в орална течност още 5-10 минути и до до 72 часа след употреба. Тестът за амфетамин, съдържащ се в устройството за откриване на наркотици чрез орална течност, дава положителен резултат, когато концентрацията на амфетамин в орална течност надвиши 50 ng/mL.

Група "Метамфетамин" (MET - 8 броя съединения) Метамфетаминът е силен стимулант, химически свързан с амфетамин, но с по-големи свойства за стимулиране на централната нервна система. Прилага се чрез вдишване през носа, пушене или перорално поглъщане.  В зависимост от пътя на прилагане, амфетаминът може да бъде открит в орална течност още 5-10 минути и до до 72 часа след употреба. Тестът за амфетамин, съдържащ се в устройството за откриване на наркотици чрез орална течност, дава положителен резултат, когато концентрацията на амфетамин в орална течност надвиши 50 ng/mL.


Група "Кокаин" (COC - 5 броя съединения) Кокаинът е мощен стимулант на централната нервна система и местен анестетик, получен от растението кока (erythroxylum coca). Прилага се чрез вдишване през носа, интравенозно инжектиране и пушене върху свободна основа.  В зависимост от пътя на прилагане, кокаинът и метаболитите бензоилекгонин и екгонин метилов естер може да бъдат открити в орална течност още 5-10 минути след употреба. Кокаинът и бензоилекгонин може да бъдат открити в орални течности до 24 часа след употреба. Тестът за кокаин, съдържащ се в устройството за откриване на наркотици чрез орална течност за кокаин и опиати, дава положителен резултат, когато метаболитът на кокаина  в орална течност надвиши 20 ng/mL.


Група "Опиати (OPI - 16 броя съединения) Класът наркотици опиати се отнася до всеки наркотик, който е получен от опиумен мак, включително естествено съществуващите съединения като морфин и кодеин, както и полу-синтетични наркотици като хероин. Опиатите действат за контрол на болката чрез потискане на централната нервна система. Наркотиците показват пристрастяващи свойства, когато се ползват за продължителни периоди от време; симптомите на абстиненция може да включват потене, треперене, гадене и раздразнителност. Опиатите може да бъдат приемани перорално или чрез инжектиране, в това число вътревенозно, вътремускулно и подкожно или чрез вдишване през носа. С нива на концентрации при имунологичен тест от 20 ng/ml кодеинът може да бъде открит в орална течност в рамките на 1 час след еднократна орална доза и може да остане откриваем в продължение на 7-21 часа след дозата. Тестът за опиати, съдържащ се в устройството за скрининг тест на орална течност, дава положителен резултат, когато концентрацията на опиати в орална течност надвиши 20 ng/ml.

Група "Марихуана" (THC - 5 броя съединения) Тетрахидроканабинол (THC), активната съставка в растението марихуана (cannabis sativa), е откриваем в орална течност скоро след употреба. Счита се, че откриването на наркотика се дължи главно на прякото приложение на наркотика през уста или чрез пушене. Прозорецът за откриване на THC в орална течност е до 14 часа след ползване на наркотика. Тестът за THC, съдържащ се в устройството за откриване на наркотици чрез орална течност, дава положителен резултат, когато концентрацията на Δ9- THC в орална течност надвиши 40 ng/mL.

Група "Кетамин" (KET - 13 броя съединения) Кетамин е производно на фенциклидин. Медицинската му употреба е като ветеринарен и човешки анестетик от 1970 г. Около 90 процента от кетамина, продаван легално, е предназначен за ветеринарна употреба. Може да бъде инжектиран или вдишан, но понякога се поръсва по тютюн или марихуана и се пуши. Кетаминът се ползва често в комбинация с други наркотици, напр. екстази, хероин или кокаин. Кетаминът е също така известен като "специално K" или "витамин K." Определени дози кетамин може да причинят подобни на сън състояния и халюцинации. При високи дози, кетаминът може да причини делириум, амнезия, нарушена двигателна функция, високо кръвно налягане, депресия и потенциално фатални дихателни проблеми. Кетаминът се метаболизира в черния дроб и се отделя през бъбреците. Тестът за кетамин, съдържащ се в устройството за откриване на наркотици чрез орална течност, дава положителен резултат, когато концентрацията на кетамин в оралната течност надвиши 50 ng/mL.

Група "Бензодиазепин" (BZO - 19 броя съединения) Бензодиазепините са лекарства, които се предписват често за симптоматично лечение на тревожност и нарушения на съня. Създават ефектите си чрез специфични рецептори, включващи неврохимично вещество, наречено гама-аминобутировата киселина (GABA). Тъй като са по-безопасни и ефективни, бензодиазепините са заменили барбитуратите при лечението както на тревожност, така и на безсъние. Бензодиазепините се ползват и като седативи преди някои хирургични и медицински процедури, както и за лечение на епилепсия и алкохолна абстиненция. Тестът за бензодиазепини, съдържащ се в устройството за откриване на наркотици чрез орална течност, дава положителен резултат, когато концентрацията на бензодиазепини в орална течност надвиши 10 ng/mL. 

ПРИНЦИП НА ТЕСТВАНЕ Устройството за откриване на наркотици чрез орална течност за AMP/MET/COC/OPI/THC/KET/BZO е имунологичен тест на основата на принципа на конкурентно свързване. Наркотици, които може да присъстват в проба от орална течност, се конкурират със съответния конюгат на наркотика за свързване на места върху техното специфично антитяло. По време на тестване, част от пробата орална течност мигрира нагоре по силата на капилярен ефект. Наркотик, ако е наличен в проба на орална течност под своята гранична концентрация, няма да насити местата за свързване на своето специфично антитяло. Антитялото тогава ще реагира с протеиновия конюгат на наркотика и ще се появи видима цветна линия на специфичната лента за наркотик. Наличието на наркотик над граничната концентрация в проба на орална течност ще насити всички места за свързване в антитялото. Следователно няма да се  образува цветна линия в съответното място. Положителна за наркотици проба орална течност няма да създаде цветна линия в специфичната тестова област поради концентрацията на наркотика, докато отрицателна за наркотици проба орална течност ще създаде черта в съответната област заради отсъствие на концентрация на наркотик. За да служи като процедурен контрол, цветна линия винаги ще се появява в региона за контролна линия, като показва, че правилният обем на пробата е бил добавен и се е появила мембранна пропускливост. 

РЕАГЕНТИ Тестът съдържа мембранни ленти с наркотични белтъчни конюгати (пречистен говежди албумин) върху тестовата лента, козе поликлонално антитяло срещу златен белтъчен конюгат на контролната линия и тампон с боя, която съдържа колоидни златни частици, покрити с мише моноклонално антитяло, специфично към амфетамин, мeтамфетамин, бензоилекгонин, морфин, Δ9- THC, кетамин, оксазепам.


ВЗИМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБА (Моля, вижте предходната илюстрация)

Пробата от орална течност (слюнка) се взима с помощта на колектора, предоставян с комплекта. Тестът може да се проведе през всяко време на деня. Колекторът притежава индикатор, който се оцветява в червено, когато е събрана достатъчно количество проба (слюнка).

ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - може да се извърши като устройството се оцени чисто визуално "с просто око" или чрез специализирания анализатор AquilaScan WDTP-10, с който се постига максимална обективност и документиране на тестовия резултат. Анализаторът AquilaScan WDTP-10 намира широко приложение за вътрешноведомствен контрол на служители в предприятието.

ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ: Появяват се две линии. Една цветна линия трябва да бъде в контролната зона (C), а другата видима оцветена линия трябва да бъде в тестовата зона. Този отрицателен резултат показва, че концентрацията на наркотици е под откриваемото ниво. Наситеността на цвета в района на тестовата лента е възможно да варира, но трябва да се счита за отрицателен винаги, когато има дори бледа линия в полето.

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ: Една оцветена линия се появява в контролния регион (C). В тестовата зона не се появява никаква линия. Този положителен резултат показва, че концентрацията на наркотика е над откриваемото ниво.

НЕВАЛИДЕН РЕЗУЛТАТ: Не се появява контролна линия. Недостатъчен обем на проба или неправилни процедурни техники са най-вероятните причини за липса на контролна линия.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО: В теста е включен процедурен контрол чрез цветна линия, появяваща се в контролния регион (С). Така се потвърждава достатъчен обем на пробата, подходяща мембранна пропускливост и точна процедурна техника.

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър

Полеви тест AQUILASCAN за 73 вещества наркотик по слюнка / 7 групи наркотици - Пакет от 50 броя

  • Производители AQUILASCAN®™
  • Модел A083
  • Наличност В наличност
  • 1 200,00 лв.
  • 720,00 лв.

  • Без ДДС: 600,00 лв.

Свързани продукти

Полеви тест AQUILASCAN за 73 вещества наркотик по слюнка / 7 групи наркотици - Пакет от 2 броя

Полеви тест AQUILASCAN за 73 вещества наркотик по слюнка / 7 групи наркотици - Пакет от 2 броя

Тест за откриване на наркотици чрез орална течност (слюнка) AQUILASCAN Тестовете за наркотици се кл..

48,00 лв. Без ДДС: 40,00 лв.

Полеви тест AQUILASCAN за 73 вещества наркотик по слюнка / 7 групи наркотици - Пакет от 10 броя

Полеви тест AQUILASCAN за 73 вещества наркотик по слюнка / 7 групи наркотици - Пакет от 10 броя

Тест за откриване на наркотици чрез орална течност (слюнка) AQUILASCANТестовете за наркотици се клас..

216,00 лв. 240,00 лв. Без ДДС: 180,00 лв.

Професионален анализатор на полеви тестове за наркотици AquilaScan® WDTP-10

Професионален анализатор на полеви тестове за наркотици AquilaScan® WDTP-10

Тестовете за наркотици се класифицират като Ин Витро Диагностични Медицински Изделия (In V..

2 970,00 лв. 3 600,00 лв. Без ДДС: 2 475,00 лв.